Vampires

Upíři

23. listopadu 2006 v 19:38
Upíři (nemrtví)
Upíři jsou tvorové vyskytující se v mýtech, legendách, hororech a fantasy. Upír, někdy též zvaný vampýr vždy v každém vzbuzuje až strašlivou hrůzu, ale u jiných naopak veliký zájem. Je to temný noční přízrak vstávající v noci z hrobu. Bere na sebe často podobu vlka, netopýra a všech zvířat, kterým vládne. Nejčastěji je ale v podobě člověka - velmi atraktivního muže či ženy s hypnotizujícím pohledem. Nejčastěji se jedná o nemrtvé, tedy nějakým způsobem oživená lidská těla. Může se ale jednat i o druh démonů. Jejich typickým znakem je sání krve pomocí prodloužených špičáků, tím se nejčastěji živí. Mezi jejich další vlastnosti patří zvýšená síla, zlepšený zrak a dlouhověkost. Upíra není možné zabít normálním způsobem, ať už díky regeneraci nebo jakési přízračnosti. Mezi obvyklé prostředky jak je zabít patří sluneční světlo (někdy stačí jakékoliv silné světlo, jindy je zapotřebí UV složka, někdy skutečně pouze světlo sluneční) a dřevěný kůl do srdce, ale ten prý údajně už moc ',nefunguje'', někdy pomáhá i stříbro. Jindy je možné upíra zabít useknutím hlavy. Zranit a zahnat je bývá možné náboženskými symboly (křížem), svěcenými materiály (svěcená voda, ale i svěcené zbraně) nebo česnekem. Žádný z uvedených prostředků ovšem není "spolehlivý", tedy nefunguje v každém literárním díle. Po smrti se upír rozpadne na prach. Podle některých pramenů ale ani pak není zcela zničen - stačí, aby se tento prach dostal do styku s krví a upír se okamžitě regeneruje. Pitím krve se také upíři rozmnožují (pokud se nejedná o variantu s démonem). Podle různých pramenů se člověk změní v upíra, když je upírem zcela vysán, když naopak vysán není, nebo když sám pije krev upíra.
Další častou vlastností upírů je, že se neodráží v zrcadle. To platí nejen pro běžná zrcadla. Upíři mají často hypnotické nebo přímo magické schopnosti. Nejstarším upírem bývá někdy Dracula, jindy existují upíři mnohem déle - za nejstaršího potom bývá označena Adamova první žena Lilith (před Evou) nebo Kain. Samozřejmě ne vždy je vůbec nejstarší upír znám nebo jmenován.
Nejznámějším upírem je skutečná historická osoba - Moldavský kníže Vlad Tepes, řečený Drak (Dracula) a Naražeč na kůl (Impaler). Žil v letech 1431 -1476 a proslul svojí krutostí. Byl křesťan
a hájil Evropu před Turky. Podle legendy jeho žena, oklamána zprávou o jeho smrti, spáchala sebevraždu, Dracula poté proklel boha kterému do té doby věrně sloužil a stal se upírem.
Z vampyrismu (upírství) je podezírána rovněž Čachtická paní.
Poblíž české obce Čelakovice (u Labe) se nachází celý hřbitov upírů - tedy hřbitov, na kterém bylo pohřbíváno se speciálními opatřeními, které měli zabezpečit, že pohřbený nevstane a nebude ohrožovat živé. Konkrétně byla každému uříznuta hlava, otočena tváří k zemi a ústa byla naplněna česnekem.
Po smrti se tělo člověka-upíra nemění, zůstává stejné jako v den smrti. V nočních hodinách se vydává na lov, aby získal sílu ke své další existenci. Přisuzují se jim nadlidské síly a schopnost proměny ve vlka, netopýra či krysu. Upíři nesnáší česnek (ale už to moc nepůsobí - asi si zvykli ).
Když se stěhuje na jiné místo, vždy si bere svou mateřskou půdu a rakev. Zničit upíra lze několika způsoby. Nejlepší a nejjednodušší je spálení těla. Tím dojde ke zničení záchytného bodu, který ho držel na tomto světě a dojde k navázání na přerušený reinkarnační cyklus. Druhý způsob je značně morbidní a je jím oddělení hlavy od těla. Tento úkon přivodí přetrhnutí energetických drah a tělo již nelze udržet v neporušeném stavu. Další děj je stejný jako u spálení. Probití srdce kolíkem má asi nejmenší účinek (možná žádný), protože zde nedochází k narušení energetické rovnováhy.
Je zřejmé, že se úplnou pravdu o těchto ,,tvorech'' nikdy nedozvíme. Pokud by se to však někdo někdy dozvěděl a upíra by potkal, nebylo by jisté, že by to ještě někdy někomu řekl. Proto pro nás pojem upír, stejně jako ufo, apod. zůstane zatím neobjasněný. Ale když se tak zamyslíte, nepotkali jste ho někdy?….
 
 

Reklama